8 errors comuns a Excel

#DIV/0! #N/A Error #NOM? #NUL! #EN UNA! #REF! #VALOR! #######

Quan treballeu amb Excel, poden aparèixer un o més errors a les vostres dades o anàlisis. Cada error té la seva pròpia raó.

1. Què és #DIV/0! Error?'#DIV/0!' apareix quan un nombre es divideix per zero (0) o per una cel·la que no conté cap valor. Si us plau, comproveu el vostre denominador quan aparegui aquest error.

Si voleu corregir aquest error, podeu utilitzar el Funció IF per tornar en blanc quan el denominador és 0 o en blanc.

= SI(B1<>0,A1/B1,'')

2. Què és l'error #N/A?

'#N/A' apareix quan un valor no està disponible per a una funció o una fórmula.

Per exemple, quan s'utilitza el Funció Vlookup , el valor d'error #N/A indica que no s'ha trobat el nombre exacte. A la taula següent, el valor de la cel·la A3 és 78, que no es troba a la columna D. El resultat retorna #N/A.

3. Què és #NOM? Error?

'#NOM?' apareix quan escriviu incorrectament un nom d'interval o un nom de funció. Per exemple, per fer una mitjana de 3 i 4, la fórmula hauria de ser '=mitjana(3,4)'. '#NOM?' apareixerà quan escriviu una fórmula incorrecta '=average(3,4)' on falta l'última lletra 'e'.

4. Què és #NULL! Error?

'#NUL!' apareix quan especifiqueu una intersecció de dues àrees amb un operador d'intersecció incorrecte. Per exemple, obtindreu #NULL! error quan falta la coma a la fórmula '=SUMA(A1:A2 B1:B2)'.

5. Què és #NUM! Error?

'#NUM!' apareix quan una fórmula o funció conté valors numèrics no vàlids. Per exemple, Funció LOG requereix un nombre real positiu. '#NUM!' apareixerà quan introduïu un nombre negatiu (p. ex., -10).

6. Què és #REF! Error?

'#REF!' apareix quan una referència de cel·la no és vàlida, per exemple, a la cel·la A2, escriviu la fórmula '=B2+D9' i, a continuació, suprimiu la columna D, el valor d'A2 retornarà #REF! error.

7. Què és el #VALOR! Error?

'#VALOR!' apareix quan s'inclou un tipus de dades diferent en una fórmula. Per exemple, la fórmula '=A1+A2+A3+A4+A5' retorna #VALOR! perquè s'inclouen tant el text com els números.

8. Què és l'error '#######'?

'#######' apareix quan una columna no és prou ampla per mostrar tots els caràcters d'una cel·la. Per exemple, la cel·la A2 '30/5/2016' retornarà '#######' quan reduïu la columna A.

Baixeu els errors comuns