Com afegir un separador de mil per fórmula

Quan es treballa amb números grans, sovint cal formatar-los amb els separadors de milers. Tu pots comproveu aquí si només voleu formatar números amb un separador de mil .

Tanmateix, quan fusioneu números amb text, els números estaran en cel·les diferents i no podreu formatar-los. Si aquest és el cas, utilitzeu la fórmula següent per afegir un separador de mil.

=TEXT(B2,'0.000.00')&' '&A2On '0.000,00' és afegir un separador de milers i mantenir 2 decimals. Tanmateix, quan un nombre és inferior a 1000, això obligarà el nombre a tenir el format '0.000,00'. Per exemple, 0,16 es mostrarà com a 0.000,16, que no és el que volem.

Per mostrar sense 0 quan el nombre sigui inferior a 1000 i per afegir un separador de milers, canvieu '0,000.00' a '#,###.##', on 0,16 es mostrarà com '.16'.

=TEXT(B2','#,###.##')&' '&A2

=TEXT(B2','#,###.00')&' '&A2

Per canviar milers a 'K', comproveu com formatar mil en K amb la fórmula .