Com calcular el nombre de fila amb un valor màxim o mínim

Quan es treballa amb Excel, sovint cal calcular el valor màxim en una fila o en una columna. Podeu obtenir fàcilment el valor màxim utilitzant el Funció MAX .

Tanmateix, és possible que també hàgiu de conèixer el número de fila del valor màxim si les dades es troben en una columna. Consulteu la fórmula següent per calcular el número de fila que conté el valor màxim.

=COINCIDENT(MÀX.(B2:B6);B2:B6; 0)On B2:B6 és l'interval de dades i 0 és el tipus de concordança, és a dir, trobar el valor exacte.

Per exemple, el valor màxim de l'exemple retorna 76, que es troba a la tercera fila de B2.

Si voleu incloure la fila de la capçalera, heu de canviar l'interval de dades a B1:B6 i el resultat retorna 5.

Per tenir el número de fila amb el valor mínim, utilitzeu Funció MIN per combinar amb el Funció MATCH .

=COINCIDENT(MIN(B2:B6);B2:B6; 0)

El resultat de l'exemple anterior retorna 1 perquè el valor mínim és 15, que és la primera fila de l'interval B2:B6.

Si voleu incloure la línia de capçalera, haureu de canviar l'interval de dades a B1:B6.