Com calcular el primer dia d'un mes

Diferent de calculant l'últim dia d'un mes , és molt més fàcil calcular el primer dia d'un mes.

Hi ha 4 dates diferents per a l'últim dia d'un mes (p. ex., 28 de febrer, 29 de febrer, 30 d'abril i 31 de març), però el primer dia d'un mes és sempre el mateix.

Si us plau, utilitzeu la fórmula següent per obtenir el primer dia d'un mes:=DATA(ANY(A2),MES(A2),1)

On A2 és la cel·la amb la data.

YEAR(A2) retorna l'any de la data i MES(A2) retorna el mes de la data.