Com calcular el segon valor més gran

Podeu calcular el valor màxim amb la funció Max, però per calcular el segon o tercer valors més grans, haureu d'utilitzar el GRAN funció .

La funció GRAN retorna el k-èsimo valor més gran d'un conjunt de dades en funció de la seva posició relativa.

Per calcular el segon valor més gran de l'interval de dades, utilitzeu la fórmula següent:=GRAND (B2:B6;2)

On B2:B6 és l'interval de dades.

Per calcular el tercer valor més gran de l'interval de dades, canvieu el número 2 a 3.

=GRAND (B2:B6;3)