Com calcular els dies del mes de la data

Per comptar els dies d'un mes, podeu utilitzar el Funció DIA i la Funció EOMES .

La funció DIA retorna el dia de la data, per exemple, '18 de gener de 2016' retorna 18, el dia de gener.

La funció EOMONTH retorna l'últim dia del mes que és el nombre indicat de mesos abans o després de la data d'inici.Si us plau, utilitzeu la fórmula següent per calcular els dies del mes de la data.

=DIA(EOMES(A2,0))

On A2 és la cel·la amb la data.

Exemple: per calcular els dies del mes de la data 1 de novembre de 2015 a la cel·la A3

– EOMES (A3,0) retorna l'últim dia de novembre, que és el 30 de novembre de 2015.

– DIA(EOMONTH(A3,0)) retorna el dia de data 30 de novembre de 2015, que és el 30.

Si us plau, comproveu com calcular els dies d'un any pels dies d'un any.