Com calcular l'últim dia d'un mes

Hi ha diferents mètodes per calcular l'últim dia d'un mes. La manera fàcil és utilitzar el Funció EOMES , que retorna l'últim dia del mes que és el nombre indicat de mesos abans o després de la data d'inici.

1. Funció EOMES

Utilitzeu la fórmula següent per calcular l'últim dia del mes.=EOMES (A2,0)

On A2 és la cel·la amb la data i 0 significa el mes actual.

Canvieu 0 a qualsevol altre nombre, on un nombre positiu significa els mesos posteriors i un nombre negatiu significa els mesos anteriors.

Per exemple, =EOMONTH(A2,3) retornarà l'últim dia del mes 3 mesos després de la data de la cel·la A2.

2. Funció DATA

L'últim dia d'un mes varia d'un mes a un altre, però el primer dia és sempre el mateix, de manera que podeu obtenir el primer dia del mes següent, després menys un dia per tenir l'últim dia del mes.

=DATA(ANY(A2),MES(A2)+1,1)-1