Com calcular les edats al mes

N'hi ha un parell maneres de calcular les edats a l'any , però si necessiteu calcular les edats al mes, la situació és lleugerament diferent. El nombre de dies d'un mes normal pot ser qualsevol dels 4 nombres: 28, 29, 30 o 31.

Si comptem els dies entre les dues dates i després els dividim per un nombre determinat, obtindríem el nombre de mesos. Tanmateix, això no serà molt precís a causa de les 4 variacions.

Una manera de calcular les edats en mes és utilitzar el Funció DATEDIF , que compta el nombre de dies, mesos o anys entre dues dates.Copieu la fórmula següent per calcular les edats en mes.

=DATEDIF(A2, B2, 'M')

On A2 és la data d'inici i B2 és la data de finalització. 'M' és el tipus de càlcul. Consulteu la taula següent per als diferents tipus de càlcul.

'I' El nombre d'anys
'M' El nombre de mesos
'D' El nombre de dies
'MD' La diferència en ignorar els anys i els mesos
'YM' La diferència en ignorar els anys i els dies
'YD' La diferència en ignorar l'any

Tingueu en compte que això és per comptar el nombre de mesos complets entre les dues dates. Per exemple, del 20 de maig de 2011 a l'1 d'abril de 2012 és de 10 mesos quan s'utilitza la funció DATEDIF, fins i tot els dies reals entre són 11 dies més llargs.