Com comprovar si un valor és text

La funció ISTEXT comprova si un valor és un text. El resultat retorna TRUE quan és text i retorna FALSE quan no ho és.

Fórmula:

=ISTEXT(valor)Explicacions:

El valor és obligatori, el resultat retorna TRUE quan el valor és text i retorna False quan no ho és.

Exemple:

= ISTEXT (A1)

La cel·la A1 és un valor lògic, no text, de manera que retorna ISTEXT(A1). Fals .

=ISTEXT(A4)

La cel·la A4 és el text 'a', de manera que retorna ISTEXT(A4). És cert .

Descarrega la funció ISTEXT