Com comprovar si un valor és un nombre

La funció ISNUMBER és comprovar si un valor és un nombre. El resultat retorna TRUE quan és un número.

Fórmula:

=ISNUMBER(valor)Explicacions:

El valor és obligatori, el resultat retorna TRUE quan el valor és un nombre i retorna False quan no és un nombre.

Exemple:

=ISNUMBER(A1)

La cel·la A1 és un valor lògic, no un número, de manera que retorna ISNUMBER(A1). Fals .

=ISNUMBER(A3)

La cel·la A5 és 8, un número, de manera que retorna ISNUMBER(A3). És cert .

Baixeu la funció ISNUMBER