Com comprovar si un valor és un nombre senar

La funció ISODD comprova si un valor és un nombre senar. Quan és un nombre senar, el resultat torna a 'VERTADER' i retorna 'FALSE' quan no és un nombre senar.

Fórmula:

= ISODD (valor)Explicacions:

El valor és obligatori, el resultat retorna TRUE quan el valor és un nombre senar o retorna False quan no és un nombre senar.

Precaucions:

Quan el valor és TEXT, el resultat retorna #VALOR! error.

=ISODD(A2)

La cel·la A2 és el número 1, que és un nombre senar, al qual torna ISODD(A2). És cert .

=SEVEN (A3)

La cel·la A3 és el número 2, que és un nombre parell al qual torna ISODD(A3). Fals .

Descarrega la funció ISODD