Com comprovar si un valor és un valor lògic

El ISLOGIC La funció comprova si un valor és un valor lògic. Quan és un valor lògic, el resultat torna a 'VERTADER' i retorna 'FALSE' quan no ho és.

Fórmula:

=ISLOGIC(valor)Explicacions:

El valor és obligatori, el resultat retorna TRUE quan el valor és un valor lògic i retorna False quan no ho és.

Exemple:

=ISLOGIC (A2)

La cel·la A2 és True, que és un valor lògic, de manera que ISLOGICAL(A2) torna a És cert .

=ISLOGIC (A4)

La cel·la A4 és el text '6F' que no és un valor lògic, de manera que ISLOGICAL(A4) torna a Fals .

Descarrega la funció ISLOGICAL