Com comprovar si una cel·la està buida

La funció ISBLANK és comprovar si una cel·la està buida. La funció retorna True quan la cel·la està buida i retorna False quan la cel·la no està buida.

Fórmula:

= ISBLANK(valor)Explicacions:

El valor és obligatori, el valor per comprovar si està buit o no. La funció retorna True quan la cel·la està buida o fals quan la cel·la no està buida.

Precaucions:

Les cel·les amb zeros o espais no estan buides.

=BLANC (A1)

La cel·la A1 està buida, el resultat torna a VERITAT .

=BLANC (A2)

La cel·la A2 NO està buida, el resultat torna a FALS .

Descarrega la funció ISBLANK