Com comprovar un valor no és text

La funció ISNONTEXT és comprovar si un valor no és text. Quan el valor no és text, el resultat retorna TRUE.

Fórmula:

=ISNONTEXT(valor)Explicacions:

El valor és obligatori, el resultat retorna TRUE quan el valor no és text i retorna False quan és text.

Exemple:

=NO TEXT (A3)

La cel·la A3 és un valor lògic, no TEXT, de manera que retorna ISNONTEXT(A3). VERITAT .

=NO TEXT (A4)

La cel·la A4 és '6F', un valor de text, de manera que retorna ISNONTEXT(A4). Fals .

Descarrega la funció ISNONTEXT