Com comptar cel·les amb valors superiors a

El funció COUNTIF és ajudar-vos a obtenir el recompte de cel·les que són superiors a un valor determinat.

Fórmula:

= COUNTIF(Rang, '>Nombre')Explicacions:

– L'interval és obligatori, l'interval de cel·les que voleu comptar;

– Es requereix '>Número', que és el número base.

Precaucions:

La funció COUNTIF pot comptar l'interval de cel·les amb un sol criteri. Quan hi hagi 2 o més criteris, consulteu Funció COUNTIFS .

Exemple: Per comptar quantes persones superen els 70.256 $

Els números de salari es troben a la columna C, de manera que per comptar les cel·les amb valors superiors a '70256' a la columna C.

– Interval: columna C (C2:C8)

– '>Nombre' (criteri): cel·les amb un valor superior a 70256

= COUNTIF(C2:C8, '>70256') Hi ha 4 persones amb un sou superior a 70.256 $.

Comptar cèl·lules més gran que