Com comptar cel·les que contenen nombres

Per comptar el nombre de cel·les amb números, podeu utilitzar el COUNT funció , que podeu obtenir els recomptes d'entrades numèriques en un rang o matriu.

Fórmula:

= Recompte (valor 1, valor 2...)Explicacions:

– Cal el valor 1, que poden ser els números adjacents en una fila, una columna o un rang de dades;

– El valor 2 és opcional.

Precaucions:

El COUNT funció compta l'interval de dades amb números.

Exemple 1: per comptar quantes persones a la Regió Sud amb sou (dades adjacents)

=Recompte (C3:C5) Hi ha 3 persones a la Regió Sud.

Exemple 2: comptar quantes persones a totes les regions amb sou (Les dades no són adjacents)

Per comptar el nombre de cel·les que les dades no són adjacents, seleccioneu el primer interval de dades, mantenint premut 'Ctrl' i, a continuació, seleccioneu un altre interval de dades.

=Recompte (C3:C5, C7:C10) Hi ha 7 persones a totes les regions.

Funció de recompte de descàrregues