Com comptar cel·les que són espai

Per comptar el nombre de cel·les que són espai, podeu utilitzar el funció COUNTIF amb l'espai com a criteri de recompte.

Fórmula:

= COUNTIF(Range,' '), cal espai entre cometesExplicacions:

– Cal l'interval, que serà l'interval de cel·les que voleu comptar;

– Cal espai (' ').

Precaucions:

La fórmula compta les cel·les que només són espais, no les cel·les amb espais i altres caràcters.

Exemple: per comptar quantes cel·les hi ha espai a la columna A.

– Interval: Columna A (A2:A8)

– Espai ' ': els criteris.

= COMPTARSI(A2:A8, ' ')
Cal un espai entre cometes.

El resultat retorna 2 i hi ha 2 cel·les a la columna A que són espai.

Baixeu Recompte de cel·les que són espai