Com comptar els dies laborables entre dies

Per comptar el nombre de dies laborables, podeu utilitzar el Funció NETWORKDAYS , que retorna el nombre de dies laborables sencers entre dues dates.

=DIES XARXA(A2,B2)

On A2 és la data d'inici i B2 és la data de finalització.Si hi ha vacances entre les dues dates, podeu eliminar-les mitjançant la fórmula següent:

=DIES XARXA(A2,B2,C9:C12)

On A2 és la data d'inici i B2 és la data de finalització. C9:C12 són les vacances.