Com comptar les cel·les que contenen text

Per comptar el nombre de cel·les que contenen TEXT, podeu utilitzar el COUNTIF funció amb asterisc de comodí (*).

Fórmula:

=CONTARSI(Rang, '*')Explicacions:

– Cal l'interval, que serà l'interval de cel·les que voleu comptar;

– Cal asterisc (*). L'asterisc (*) és el comodí del text.

Precaucions:

– La funció no comptarà números ni cel·les en blanc.

– Les cel·les amb ESPAI només es comptaran com a text.

Exemple: per comptar quantes cel·les que contenen text a la columna A.

– Interval: columna A (A2:A8)

– Asterisc '*': comodí per al text.

= Countif(A2:A8, '*')
Hi ha 5 cel·les a la columna A que contenen text.

Baixeu Recompte de cel·les amb text