Com convertir nombres en milions a Excel

Quan es treballa amb grans números, sovint cal arrodonir-los. Si necessiteu arrodonir a milers, si us plau comproveu aquí . Si necessiteu arrodonir a milions, utilitzeu Funció ROUND .

=RODONADA (A2;-6)

Quan el dígit de cent mil és 5 o superior, el resultat s'arrodoneix cap amunt, quan el dígit de cent mil és inferior a 5, el resultat s'arrodoneix cap avall.Si heu d'arrodonir tots els nombres fins i tot quan la xifra de cent mil sigui inferior a 5, haureu d'utilitzar el Funció ROUNDUP .

=ARRODÓN (A2;-6)

Si heu d'arrodonir tots els nombres fins i tot quan la xifra de cent mil sigui 5 o més, haureu d'utilitzar el Funció ROUNDDOWN .

=ARRODÓN (A2;-6)