Com convertir un nombre en nom de mes

Si teniu un número i voleu convertir-lo en un nom de mes, podeu posar el número en una data com el mes mitjançant el Funció de data , després convertiu la data en un mes amb el Funció de text .

Quan el nombre és més gran que 12, els resultats són iguals a la resta del nombre dividit per 12. Per exemple, 13 dividit per 12 tindrà un residu 1, de manera que el número 13 i el número 1 retornen el mateix nom del mes de gener.

Per convertir un nombre en mes amb noms complets , utilitzeu la fórmula següent i canvieu A2 a la cel·la del vostre fitxer:=TEXT(DATA(2011,A2,1),'MMMM')

on el 2011 pot ser qualsevol any posterior al 1900.

Per convertir un nombre en mes amb 3 lletres , utilitzeu la fórmula següent:

=TEXT(DATA(2011,A2,1),'MMM')