Com editar dades en una cel·la de full de Google

El més bàsic però és introduir les dades en una cel·la del full de Google i després editar-les. Si us plau, miri abaix:

Pas 1: obriu un full a Google Sheet;

Pas 2: si la cel·la està buida, feu clic a la cel·la i introduïu les dades o el text, o si la cel·la no està buida, feu doble clic a la cel·la per modificar-la;Pas 3: escriviu la paraula o les dades a la cel·la;

Pas 4: en cas que necessiteu afegir una línia addicional a la cel·la, premeu ' Ctrl+Enter ' per afegir salts de línia;

Pas 5: premeu la tecla ' Entra ' per moure el cursor fora de la cel·la quan acabeu.