Com formatar dues taules exactament igual a Excel

Quan es treballa amb Excel, és molt habitual copiar una taula a una ubicació nova. Tanmateix, el format de la taula sovint canvia a la nova ubicació. Per formatar ràpidament la taula a la nova ubicació igual que l'original, consulteu a continuació per obtenir més informació:

Pas 1: seleccioneu la taula original;

Pas 2: copieu la taula a un full de treball nou o al mateix full de treball. En aquesta publicació, copiem a un nou full de treball;Pas 3: al full de treball amb la taula original, seleccioneu totes les columnes de la taula fent clic a les capçaleres de les columnes;

Pas 4: feu clic a ' Pintor de formats 'en el' a casa ' pestanya de la cinta;

Tingueu en compte que un cop feu clic a ' Pintor de formats ' per al format únic i feu doble clic per a un format múltiples.

Pas 5: a la nova ubicació, feu clic a les capçaleres de totes les columnes de la taula. Això és per formatar totes les columnes igual que la taula original;

Pas 6: Torneu a la taula original i seleccioneu totes les files fent clic a les capçaleres de les files;

Pas 7: feu clic a ' Pintor de formats 'de nou al' a casa ' pestanya de la cinta;

Pas 8: a la nova ubicació, feu clic a les capçaleres de les files de totes les files de la taula. Això és per formatar totes les files igual que la taula original. En aquest moment, les dues taules haurien de ser exactament iguals per a l'amplada de fila i columna, el tipus de lletra, etc.