Com formatar mil en K o mil paraules per fórmula

Quan es treballa amb grans números, sovint ho necessiteu afegir mil separador . A més, en algunes altres situacions, és possible que vulgueu canviar el miler a K en comptes de molts 0s. Per exemple, de 10.000 a 10K.

1. Converteix en K

Si us plau, utilitzeu la fórmula següent per formatar mil a 'K':=TEXT(A2,'#.00,K')

On '#.00' és mantenir 2 decimals.

Si també voleu afegir un separador de mil en convertir milers a 'K', utilitzeu la fórmula següent.

=TEXT(A2,'#,###.0,K')

2. Converteix-te en obra de Mil

Una altra manera és arrodonir els nombres grans a milers més propers, i després combinar-los amb el treball de 'Mil' amb la fórmula següent.

=TEXT(A2/1000,'#,###.##')&'K'

o per afegir la paraula de ' milers 'després del número.

=TEXT(A2/1000,'#,###.##')&'mil'

Tingueu en compte que la fórmula es convertirà en '.K' o '.thousand' quan el nombre sigui inferior a 5 i hàgiu de mantenir 2 decimals. Per evitar que això passi, podeu combinar funció SI per condicionar a Excel 2016 o una versió anterior.

=SI(A2<5,'',SI(A2>=5,TEXT(A2/1000,'#,###.##')&'K'))

Si a Excel 2019 i posteriors, Funció IFS facilita molt la condició.

=IFS(A2<5,'',A2>=5,TEXT(A2/1000,'#,###.##')&'K')