Com imprimir els continguts seleccionats

Quan imprimiu el contingut seleccionat del full de treball, no cal que copieu-lo a un nou full de treball i imprimiu. Podeu utilitzar la configuració d'Excel per imprimir directament el contingut seleccionat seguint els passos següents:

Pas 1: seleccioneu la secció d'impressió al full de treball i feu clic Dossier de la cinta;

Pas 2: Feu clic Imprimir per obrir la finestra d'impressió;Pas 3: a la secció de configuració, feu clic Imprimeix fulls actius , i veureu tres opcions a la llista desplegable:

– Imprimeix fulls actius: imprimeix només el full de treball actual;

– Imprimeix tot el llibre de treball: s'imprimiran tots els fulls del llibre de treball;

– Imprimeix la selecció: imprimeix només la secció seleccionada.

Pas 4: Seleccioneu Selecció d'impressió , veureu que la vista prèvia d'impressió canvia a només la part de selecció;

Pas 5: feu clic a ' Imprimir botó ' per imprimir el vostre treball.