Com introduir les dades d'avui amb el temps

1. Feu clic a la cel·la que heu d'omplir;

2. Premeu Ctrl +; (punt i coma) per introduir la data d'avui;

3. Premeu Ctrl + Maj + ; (punt i coma) per introduir l'hora actual;4. Per introduir la data d'avui i l'hora actual, premeu Ctrl +; , doncs barra espaiadora , doncs Ctrl + Maj + ; .