Com introduir una fracció

Una fracció s'expressa com un nombre sobre un altre nombre. Hi ha fraccions pròpies i fraccions impropies.

Les fraccions pròpies són aquelles fraccions on el numerador és menor que el denominador. Una fracció impropia és una fracció on el numerador és més gran que el denominador, que també es pot escriure com la combinació d'un nombre enter i una fracció pròpia.

- Com introduir un número
- Com introduir una data
- Com introduir una hora
- Com introduir contingut de text1. Per introduir una fracció amb enter

Pas 1: seleccioneu una cel·la al full de treball (p. ex., A1);

Pas 2: escriviu tots els números i signes amb l'ordre: nombre enter, espai, numerador i denominador (p. ex., 2 3/5);

  • Escriviu '2 3/5' en l'ordre: '2', 'espai', '3', 'barra inclinada', després '5';

Pas 3: premeu Entra tecla del teclat per finalitzar l'entrada de dades.

2. Per escriure una fracció sense nombre enter

Per escriure una fracció sense nombre enter, primer haureu d'escriure 0, en cas contrari, l'entrada de dades es convertirà en la data. Per exemple, 4/9 canviarà automàticament a '9-Abr' a Excel.

Pas 1: seleccioneu una cel·la (per exemple, A1) al full de treball;

Pas 2: a la cel·la, escriviu '0 4/9' en l'ordre següent: '0', espai, '4', 'barra inclinada', després '9';

Pas 3: premeu Entra tecla del teclat per finalitzar l'entrada de dades.