Com localitzar el salt de línia

Per localitzar el primer salt de línia en una cadena de text, feu servir Funció FIND .

=TROBAR(CHAR(10),Cel·la)

Explicacions:– CHAR(10): salt de línia;

– FIND(CHAR(10),Cell): Troba el salt de línia a la cel·la amb una cadena de text;

Exemple:

1. Per trobar la ubicació del primer salt de línia a la cel·la A1, que té el contingut següent:

Com localitzar el primer
línia
trencar

=TROBAR(CHAR(10),A1)

2. Per localitzar el segon salt de línia:

=TROBAR(CHAR(10),A2, TROBAR(CHAR(10),A2)+1)

– CHAR(10): salt de línia

– FIND(CHAR(10),A1): Troba la ubicació del primer salt de línia;

– FIND(CHAR(10),A1,FIND(CHAR(10),A1)+1): Trobeu la ubicació del salt de línia a partir de la lletra després del primer salt de línia.