Com localitzar l'últim espai a la cadena de text

Per localitzar els últims espais, utilitzeu Funció FIND combinat amb SUBSTITUT i Funció LEN .

1. Per localitzar l'últim espai:

=TROBAR('/', SUBSTITUT(A2,' ','/', LEN(A2)-LEN(SUBSTITUT(A2,' ',''))))Explicacions:

– SUBSTITUTE(A2,' ',''): elimina els espais de la cadena de text;

– LEN(SUBSTITUTE(A2,' ','')): la longitud de la cadena de text després d'eliminar espais;

– LEN(A2): la longitud de la cadena de text;

– LEN(A2)-LEN(SUBSTITUTE(A2,' ','')): el nombre d'espais a la cadena de text;

– SUBSTITUTE(A2,' ','/',LEN(A2)-LEN(SUBSTITUTE(A2,' ',''))): per substituir l'últim espai per '/' (o altres caràcters especials) per diferenciar-lo amb altres espais;

– FIND('/',SUBSTITUTE(A2,' ','/',LEN(A2)-LEN(SUBSTITUTE(A2,' ','')))): per trobar la ubicació del '/' al cadena de text, que és la ubicació de l'últim espai.

2. Per localitzar l'últim espai:

=TROBAR('/',SUBSTITUTION(Cel·la,' ','/', LEN(Cel·la)- LEN(SUBSTITUT(Cel·la,' ',''))-1))

Explicacions:

– SUBSTITUTE(Cell,' ',''): elimina els espais de la cadena de text;

– LEN(SUBSTITUTE(Cell,' ','')): La longitud de la cadena de text després d'eliminar espais;

– LEN(Cell): La longitud de la cadena de text;

– LEN(Cell)-LEN(SUBSTITUTE(Cell,' ','')): el nombre d'espais a la cadena de text;

– LEN(Cell)-LEN(SUBSTITUTE(Cell,' ',''))-1: el nombre d'espais menys 1, o l'últim espai de la cadena de text;

– SUBSTITUTE(Cell,' ','/',LEN(Cell)-LEN(SUBSTITUTE(Cell,' ',''))-1): per substituir l'últim espai per '/' (o altres caràcters especials) diferenciar-se amb altres espais;

– FIND('/',SUBSTITUTE(Cell,' ','/',LEN(Cell)-LEN(SUBSTITUTE(Cell,' ',''))-1)): per trobar la ubicació del '/' , que és la ubicació del penúltim espai.

3. Per localitzar el tercer darrer espai:

=TROBAR('/',SUBSTITUTION(Cel·la,' ','/',LEN(Cel·la)-LEN(SUBSTITUT(Cel·la,' ',''))-2))

Explicacions:

– SUBSTITUTE(Cell,' ',''): elimina els espais de la cadena de text;

– LEN(SUBSTITUTE(Cell,' ','')): La longitud de la cadena de text després d'eliminar espais;

– LEN(Cell): La longitud de la cadena de text;

– LEN(Cell)-LEN(SUBSTITUTE(Cell,' ','')): el nombre d'espais a la cadena de text;

– LEN(Cell)-LEN(SUBSTITUTE(Cell,' ',''))-2: el nombre d'espais menys 2, o el tercer darrer espai de la cadena de text;

– SUBSTITUTE(Cell,' ','/',LEN(Cell)-LEN(SUBSTITUTE(Cell,' ',''))-2): per substituir el tercer darrer espai per '/' (o altres caràcters especials) diferenciar-se amb altres espais;

– FIND('/',SUBSTITUTE(Cell,' ','/',LEN(Cell)-LEN(SUBSTITUTE(Cell,' ',''))-2)): per trobar la ubicació del '/' , que és la ubicació del tercer darrer espai.

4. Per localitzar l'últim espai enèsimo:

=TROBAR('/',SUBSTITUTION(Cel·la,' ','/', LEN(Cel·la)-LEN(SUBSTITUT(Cel·la,' ',''))-N+1))