Com obtenir el nom de la categoria amb el valor màxim

Quan treballeu amb Excel, especialment quan automatitzeu un informe, és possible que hàgiu d'obtenir el nom de la categoria amb el valor màxim. Per exemple, a la taula següent, quin serà el grup d'edat que té més recompte?

Això sembla molt fàcil quan només hi ha una taula senzilla. Tanmateix, és molt útil quan es treballa amb un conjunt de dades que té moltes comunitats i cada comunitat necessita un informe.

Per obtenir el nom de la categoria amb el valor màxim, combina-ho amb funció màxima , el funció de coincidència , i la funció d'índex .=ÍNDEX(A2:A6, COINCORDA (MÀX.(B2:B6), B2:B6,0))

On MAX(B2:B6) és trobar el valor màxim a l'interval de dades B2:B6 i retorna 76 en aquest exemple;

MATCH(MAX(B2:B6),B2:B6,0) és trobar el número de fila que té el valor màxim i retorna 3;

INDEX(A2:A6, MATCH(MAX(B2:B6),B2:B6,0)) és obtenir el nom de la categoria a la fila 3, que és '30-39 anys'.