Com ressaltar les cel·les que són inferiors o iguals a un valor

– Com ressaltar les cel·les que són més grans que un valor
– Com ressaltar les cel·les que són superiors o iguals a un valor
– Com ressaltar les cel·les que són inferiors a un valor
– Com ressaltar cel·les que són iguals a un valor
– Com ressaltar cel·les que no són iguals a un valor
– Com ressaltar les cel·les que estan entre dos valors
– Com ressaltar les cel·les que no estan entre dos valors

Utilitzant format condicional , podeu ressaltar ràpidament totes les cel·les que siguin menors o iguals a un valor. Si us plau, seguiu els passos següents:

Pas 1: seleccioneu l'interval de dades;Pas 2: feu clic a ' a casa pestanya ' de la cinta;

Pas 3: feu clic a ' Format condicional 'ordre a' Estils ' secció;

Pas 4: feu clic a ' Ressalteu les regles de les cel·les ' comanda de la llista desplegable i, a continuació, seleccioneu ' Més normes ' de la llista ampliada;

Pas 5: configureu les regles al ' Nova regla de format ' finestra;

- Al primer quadre, seleccioneu ' Valor de la cel·la ';

– Al segon quadre, seleccioneu ' inferior o igual a ';

– Al tercer quadre, introduïu '76843', per exemple;

Pas 6: feu clic a ' Format ' i seleccioneu l'estil de format a ' Format de cel·les ' finestra, per exemple, ompliu les cel·les amb blau;

Pas 7: feu clic a ' D'acord ' a la part inferior i veureu que les cel·les amb valors inferiors o iguals a '76843' ara estan en blau.