Com ressaltar les cel·les que són més grans que un valor

– Com ressaltar les cel·les que són superiors o iguals a un valor
– Com ressaltar les cel·les que són inferiors a un valor
– Com ressaltar les cel·les que són inferiors o iguals a un valor
– Com ressaltar cel·les que són iguals a un valor
– Com ressaltar cel·les que no són iguals a un valor
– Com ressaltar les cel·les que estan entre dos valors
– Com ressaltar les cel·les que no estan entre dos valors

Utilitzant format condicional , podeu ressaltar ràpidament els números que són superiors a un valor. Si us plau, seguiu els passos següents:

Pas 1: seleccioneu l'interval de dades;

Pas 2: feu clic a ' a casa pestanya ' de la cinta;

Pas 3: feu clic a ' Format condicional 'ordre a' Estils ' secció;

Pas 4: feu clic a ' Ressalteu les regles de les cel·les ' comanda de la llista desplegable i, a continuació, seleccioneu ' Més gran que ' de la llista ampliada;

Pas 5: introduïu el número que sigui més gran que, per exemple, 76.843,00 $ i formateu el tipus de lletra i el color de la cel·la;

Pas 6: feu clic a 'D'acord' a la part inferior i els números que siguin més grans que tindran un color diferent.