Com saber si un valor és una referència

La funció ISREF és comprovar si un valor és una referència. El resultat retorna TRUE quan és una referència i retorna FALSE quan no és una referència.

Fórmula:

=ISREF(valor)Explicacions:

El valor és obligatori, el resultat retorna TRUE quan el valor és una referència i retorna False quan no és una referència.

Exemple:

=ISREF(A2)

La cel·la A2 és una referència, de manera que retorna ISREF(A2). És cert .

=ISREF(6)

El número 6 no és una referència, de manera que retorna ISREF(6). Fals .

Descarrega la funció ISREF