Com trobar duplicats en diverses columnes

I Funció Lògica | Múltiples columnes

Quan treballeu amb una base de dades gran, podeu trobar duplicats en diverses columnes. Identificar i eliminar duplicats és important en la neteja i l'anàlisi de les vostres dades. El següent és el mètode per trobar i eliminar duplicats en diverses columnes. Si us plau, consulteu les dues publicacions següents si necessiteu trobar els duplicats en una o dues columnes.

– Com trobar duplicats en una columna– Com trobar duplicats en dues columnes

1. Com utilitzar i funcionar per trobar duplicats en diverses columnes

Suposem que teniu 4 columnes de dades i necessiteu trobar els duplicats quan els 4 valors seguits siguin iguals.

Pas 1: creeu una columna d'ajuda i escriviu la fórmula =SI(AND(A2=B2;B2=C2;C2=D2), 'Duplicat','Sense duplicat') a la primera cel·la;

Pas 2: Copieu a la part inferior, les files amb els mateixos valors mostraran 'Duplicat', si no, mostraran 'No duplicat'.

2. Com utilitzar la funció COUNTIF per trobar duplicats en diverses columnes

Suposem que teniu 4 columnes de dades i necessiteu trobar els duplicats quan els 4 valors seguits siguin iguals.

Pas 1: creeu una columna d'ajuda, escriviu la fórmula =COMPTARSI(A2:D2,A2) a la primera cel·la;

Pas 2: Copieu a la part inferior, cada fila retorna el recompte de la primera cel·la. El duplicat retorna el nombre de columnes (per exemple, 4 en aquest exemple).

Descarrega l'exemple duplicat