Com trobar el segon valor més petit

A Excel, podeu utilitzar l'ordre de la cinta ràpidament trobar el nombre més petit , o podeu utilitzar el Funció PETITA per trobar el K-èsimo valor més petit d'un conjunt de dades en funció de la seva posició relativa.

Fórmula:

= PETIT (Matriu, K)

Explicacions:

– La matriu és necessària; la matriu o interval de dades que necessiteu per determinar el valor més petit K-è;

– Es requereix K; la posició del més petit en l'interval de dades.

Precaucions:

– K hauria d'estar en el rang d'1 (el més petit) a n (el més gran), on n és el nombre de punts de dades. En cas contrari, si k ≤ 1 o si k és més gran que el nombre de punts de dades, la funció SMALL retorna el # NUM? error.

– Si la matriu està buida, la funció SMALL retorna el #NUM! error.

Exemple 1: Quin és el cinquè ingrés més petit?

= PETIT(C2:C9,5) El cinquè ingrés més petit és de 73.069 $.

Exemple 2: Quins són els ingressos més petits?

= PETIT(C2:C9,1) L'ingrés més petit és de 50.712 $.

Exemple 3: Quin és el 20è ingrés més petit?

= SMALL(C2:C9,20) El resultat torna a #NUM! error.

Hi ha 8 persones a la mostra, de manera que no existeix el 20è ingressos més petit, la funció PETIT retornarà #NUM! error. De la mateixa manera, quan la matriu està buida, la funció SMALL també retorna el #NUM! error.

Descarrega: funció SMALL