Com utilitzar la funció ABS

La funció ABS és una de les Fes coincidir les funcions i converteix un nombre en valor absolut.

Fórmula:

= ABS (número)Explicacions:

–El número és obligatori, que és el nombre que voleu que el valor absolut.

Exemple: quin és el valor absolut de -3?

=ABS(-3), el resultat retorna 3

Descarrega: Funció ABS