Com utilitzar la funció ACOS

La funció ACOS retorna l'arcosinus, o cosinus invers, d'un nombre. L'angle retornat es dóna en radians en el rang de 0 (zero) a pi.

Fórmula:

=ACOS(nombre)Explicacions:

Cal un nombre, el cosinus de l'angle que voleu i ha de ser de -1 a 1.

Precaucions:

– El resultat és l'angle en radians, utilitzeu 180/PI() o utilitzeu la funció GRAUS per convertir en graus.

Descàrrega: Funció ACOS