Com utilitzar la funció ACOSH

La funció ACOSH retorna el cosinus hiperbòlic invers d'un nombre, on el nombre ha de ser major o igual a 1.

Fórmula:

=ACOSH(nombre)Explicacions:

Cal un nombre, qualsevol nombre real igual o superior a 1.

Precaucions:

– Quan el nombre és menor que 1, el resultat torna a #NUM!.

Descàrrega: Funció ACOSH