Com utilitzar la funció ASIN

La funció ASIN és una de les Funcions de trigonometria i retorna l'arcsinus, o sinus invers, d'un nombre. L'angle retornat es dóna en radians en el rang -pi/2 a pi/2.

Fórmula:

=ASIN(número)Explicacions:

El número és obligatori, el sinus de l'angle que voleu i ha de ser de -1 a 1.

Precaucions:

– El resultat és l'angle en radians., utilitzeu 180/PI() o utilitzeu la funció GRAUS per convertir en graus.

1. Nombre del -1 al 0

2. Nombre de 0 a 1

Descàrrega: funció ASIN