Com utilitzar la funció ASINH

La funció ASINH retorna el sinus hiperbòlic invers d'un nombre.

Fórmula:

=ASINH(nombre)Explicacions:

El número és obligatori, que és qualsevol nombre real.

Exemple 1: Quan el nombre és positiu, la funció retorna un nombre positiu;

Exemple 2: Quan el nombre és negatiu, la funció retorna un nombre negatiu.

Descàrrega: funció ASINH