Com utilitzar la funció ATAN

La funció ATAN retorna l'arctangent, o tangent inversa, d'un nombre. L'angle retornat es dóna en radians en el rang -pi/2 a pi/2.

Fórmula:

= ATAN (nombre)Explicacions:

Es requereix nombre, la tangent de l'angle que voleu.

Precaucions:

– El resultat és l'angle en radians, utilitzeu 180/PI() o utilitzeu la funció GRAUS per convertir en graus.

Descàrrega: Funció ATAN