Com utilitzar la funció ATANH

La funció ATANH retorna la tangent hiperbòlica inversa d'un nombre, que és major que -1 i menor que 1.

Fórmula:

=ATANH(nombre)Explicacions:

El nombre és obligatori, que és qualsevol nombre real major que -1 i menor que 1.

Exemple 1: Quan el nombre és del 0 al 0,9

Exemple 2: Quan el nombre és de -0,9 a 0