Com utilitzar la funció AVERAGEIF

A Excel, podeu utilitzar MITJANA o MITJANA funció per calcular la mitjana d'un grup sencer de nombres, o utilitzeu la funció MITJANASI quan necessiteu calcular la mitjana d'un grup de nombres que compleixin un criteri.

Fórmula:

= MITJANASI(interval, criteris, [interval mitjà])Explicacions:

– Es requereix l'interval, que és l'interval de nombres a la mitjana;

– Els criteris són obligatoris, que és el criteri que has de complir per a la mitjana. Podeu utilitzar els caràcters comodí, com ara el signe d'interrogació (?) o l'asterisc (*);

– [Interval mitjà] és opcional; aquest és l'interval real de cel·les a la mitjana. L'interval s'utilitza com a interval mitjà quan s'omet.

Precaucions:

La funció AVERAGEIF comptarà les cel·les que només continguin números. Quan hi hagi diversos criteris, utilitzeu-lo Funció AVERAGEIFS .

Exemple: Quina és la mitjana de la columna C per a aquells que tenen menys de 70.000 dòlars?

= MITJANAIF(C2:C9,'<70.000') La mitjana és de 57.593 $ per als que tenen menys de 70.000 $.

Funció de mitjana