Com utilitzar la funció BASE

La funció BASE converteix un nombre en una representació de text amb la base donada.

Fórmula:

=BASE(Nombre, Radi [Longitud_mín])Explicacions:

– El nombre és obligatori, el nombre que voleu convertir, que és un nombre enter superior o igual a 0 i inferior a 2^53.

– Es requereix una base, la base a la qual voleu convertir el nombre.

– Min_length és opcional, la longitud mínima de la cadena retornada.

Precaucions:

– El radi ha de ser un nombre enter superior o igual a 2 i inferior o igual a 36;

– Min_length ha de ser un nombre enter superior o igual a 0.

Descarrega: Funció base