Com utilitzar la funció CEILING

La funció CEILING retorna el nombre arrodonit cap amunt, lluny de zero, al múltiple de significació més proper.

Fórmula:

=SOTRE (número, importància)Explicacions:

– El número és obligatori, que és el nombre que voleu arrodonir.

– Cal el significat, que és el múltiple al qual es vol arrodonir.

Precaucions:

– Quan el nombre i la significació són negatius, el valor s'arrodoneix cap avall, lluny de zero;

– Quan el nombre és negatiu i la significació és positiva, el valor s'arrodoneix cap a zero;

– Quan el nombre és positiu i la significació és negativa, el valor torna a #NUM!.

Descarrega: funció CEILING