Com utilitzar la funció CEILING.PRECISE

La funció CEILING.PRECISE retorna el nombre arrodonit al múltiple de significació més proper.

Fórmula:

=SOTRE.PRECIS(nombre, significació)Explicacions:

– El número és obligatori, que és el nombre que voleu arrodonir.

– El significat és opcional, que és el múltiple al qual es vol arrodonir.

Precaucions:

– El nombre s'arrodoneix cap amunt independentment del signe del nombre.

– Quan s'omet la significació, el seu valor per defecte és 1.

Descarrega: funció CEILING.PRECISE