Com utilitzar la funció CHAR

La funció CHAR és retornar un nombre enter del 0 al 255 al caràcter especificat.

Fórmula:

= CHAR(nombre)Explicacions:

– El número és obligatori; el nombre que necessiteu per traduir en caràcter.

Precaucions:

– Només els números del 0 al 255 es traduiran a caràcters.

– És possible que alguns caràcters traduïts no es mostrin en funció del vostre ordinador.

– Els números superiors a 255 tornaran a #VALOR!.

Exemple: Quin és el personatge representat per 65 i 66?

= CHAR(65), que torna a la lletra A;
= CHAR(66), que torna a la lletra B.

Descàrrega: funció CHAR