Com utilitzar la funció CHOSE

El ESCOLLIR La funció és retornar un valor d'una llista amb el número d'índex que heu especificat.

Fórmula:

= TRIEU(núm_índex, valor1, [valor2], …)Explicació:

  • Index_num és obligatori, el nombre de valor que cal seleccionar.
  • El valor1 és obligatori, el primer valor de la llista per seleccionar.
  • Valor2... és opcional, la llista de valors tindrà almenys un argument i no pot superar els 254 arguments de valor.

Precaucions:

  • Index_num és un nombre enter superior o igual a 1.
  • Quan Index_num és menor que 1 o més gran que el nombre d'arguments, la funció TRIA retorna #VALOR! Error.
  • Quan Index_num és una fracció, es truncarà a l'enter més baix.

=CHOOSE(2,B2,B3,B4,B6) Trieu el segon valor de la llista B2,B3,B4 i B6, que és 'Aiden'.

=CHOOSE(2,D2,D3,D4,D5,D6) Trieu el segon valor de la llista D2,D3,D4,D5 i D6, que és 100.835.

=CHOOSE(2.1,D2,D3,D4,D5,D6) Trieu el valor 2.1 de la llista, ja que 2.1 no és enter, es trunca a 2 i torna a 100.835.

Descàrrega: funció CHOSE