Com utilitzar la funció CODI

La funció CODI és convertir el primer caràcter d'una cadena de text en un valor numèric.

Fórmula:

= CODI (text)Explicacions:

- Es requereix text; on el primer caràcter que cal traduir a un valor numèric.

Precaucions:

– Els valors numèrics retornats poden ser diferents segons el conjunt de caràcters del vostre ordinador.

Exemple: Quins són els valors numèrics dels caràcters A i B?

=CODI ('A'), torna al valor numèric de 65;
=CODI ('B'), torna al valor numèric de 66.

Descàrrega: funció de codi