Com utilitzar la funció COLUMN

La funció COLUMN és per retornar el número de columna d'una referència.

Fórmula:

= COLUMNA ([referència])Explicació:

La referència és opcional. El número de columna de la cel·la o rang de cel·les que cerqueu.

  • Quan s'omet la referència, retorna el número de columnes de la cel·la actual;
  • Quan la referència és un interval de dades, torna al número de la columna més a l'esquerra.

=COLUMN() retorna 5, que és el número de columna de E2.

=COLUMN(A3) retorna 1, que és el número de columna de A3.

=COLUMN(A4:B6) retorna 1, que és el número de columna de la cel·la més a l'esquerra de l'interval de dades d'A4:B6.

Descàrrega: funció COLUMN